Geologiske argumenter og kjent jordskjelvaktivitet tilsier at det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-graben regionen, men hvor og når de kommer vet vi ikke. Det kan komme neste år, om hundre år eller om fem hundre år.

Det vi med sikkerhet vet er at befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo og i regionen rundt Oslofjorden er betydelig mer sårbar i dag enn tilfellet var i 1904 og at det er grunn til å ta jordskjelvfaren i Oslo-regionen på alvor.