Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Svalbard

Den seismiske stasjonen på Jansonhaugen utenfor Longyearbyen på Svalbard har kode AS72 – SPITS i IMS og er en array med 9 instrumenter over en diameter på ca. 1 km.

  • Type stasjon:Seismisk array (9 instrumenter).
  • Instrumenter:1- og 3-komponent bredbåndsseismometre
  • Plassering:Janssonhaugen utenfor Longyearbyen, Svalbard, 78.18 16.37, 323 m.o.h.
  • I drift siden:1992

Instrumentene er i 6 meter dype borehull i permafrosten. Instrumentene er tilkoblet et sentralt bygd med grunt nedgravde kabler for strøm og kommunikasjon. Hvert av punktene har en GPS mottager for tidssynkronisering. Stasjonen er spesielt god på å oppdage og lokalisere hendelser opp til 300 km. Men som alle andre stasjoner kan den oppdage signaler fra hele kloden. Bakgrunnsstøyen på Svalbard er slik at stasjonen er spesielt god på å oppdage signaler med høye frekvenser (5-20 Hz).

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00