Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Jan Mayen

Den seismiske stasjonen på Jan Mayen har kode AS73 - JMIC i IMS og er en enkeltstående stasjon med ett seismometer.

  • Type stasjon:Seismisk enkeltstasjon.
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometer
  • Plassering:Jan Mayen, 70.99 -8.51, 160 m.o.h.
  • I drift siden:2003

Seismometeret er i en nedgravd bunker og har egen GPS for tidssynkronisering.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00