Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Bjørnøya

Den seismiske stasjonen på Bjørnøya har kode BEAR og er en array med 6 instrumenter.

  • Type stasjon:Seismisk array (6 instrumenter).
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometre
  • Plassering:Bjørnøya, nær den meteorologiske stasjonen, 74.496 19.011, 26 m.o.h.
  • I drift siden:2019

På hvert av de seks punktene er det et seismometer, en enhet som omformer de
analoge signalene fra seismometeret til digital form, og tilkoblingsbokser for strøm og data
som sendes fra punktet. Disse er fordelt på to enkle brønner laget av termoplast
(polyeten). I tillegg er det en mottaker av tidssignaler fra GPS-systemet.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00