Rystelser i jordskorpen forekommer over hele kloden, også her i Norge. Bare i 2017 ble det registrert mer enn ti jordskjelv i og utenfor kysten av Norge, blant annet et skjelv i Nordsjøen med styrke 4,5. Høsten 2017 var det også et par små skjelv bare noen kilometer fra kontorene til NORSAR utenfor Oslo. Hver gang det rister, blir det registrert av seismometrene til NORSAR. Signalene blir vurdert, analysert og videreformidlet. Basert på lokalisering, frekvens på etterskjelvene og hvor dypt nede episenteret var, kan vi danne oss et bilde av skjelvet. Vi kan også si om skjelvet kan tenkes å være en kjernefysisk prøvesprengning. Dette vet vi fordi en prøvesprengning vil foregå ganske nær jordoverflaten, mens de fleste jordskjelv ligger 10 til 200 kilometer nede i jorden.

NORSAR merker ikke bare jordskjelv på måleapparatene. Etter et skjelv på styrke 2-2,5 i områder der det bor mange mennesker, øker pågangen til NORSAR kraftig, og mange ringer eller sender e-post for å spørre om hva som har skjedd. Når vi bare får én henvendelse om risting i et hus og vi ikke ser noe på instrumentene, går vi ut fra at det var en lastebil som passerte, vegarbeid i nærheten eller andre menneskeskapte rystelser.

Faren for et stort jordskjelv i Norge er lav. Det er ingen som sover med jordskjelv-bagen klar under senga slik man gjør i Tokyo eller San Fransisco. Det forrige store skjelvet i Oslo var i 1904 og målte 5,4 på Richters skala og medførte betydelige materielle skade, og senest 29. november 2000 var det et jordskjelv i Strømstadområdet som kunne føles over nesten hele Østlandet.

Oslo ligger i det vi kaller en graben, en innsynking mellom to forkastninger i jordskorpen, og dette øker sannsynligheten for at det oppstår jordskjelv. I Oslo-graben er det potensial for jordskjelv med styrke på over 5 på Richters skala. Det samme er tilfelle ved Øygarden utenfor Bergen.

Sjansen for et nytt, stort skjelv i Oslo-området er definitivt tilstede, men vi har ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv til å si noe om når det vil skje. Skjelvet kan komme om 10, 100, eller 1000 år; vi vet ikke. Det vi vet er at så store jordskjelv er svært sjeldne i Norge og det er ingen grunn til at folk skal gå rundt å være bekymret.