Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2022-09-25 16:58:58 M=2.3 KNIPOVICH REGION
2022-09-25 16:01:41 M=3.5 KNIPOVICH REGION
2022-09-24 08:24:18 M=1.8 FRANZ JOSEF LAND\
2022-09-24 07:59:00 M=2.5 CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
2022-09-24 06:47:32 M=3.4 KNIPOVICH REGION
2022-09-24 03:18:24 M=2.3 EASTERN PART OF WEST EUROPEAN PLATFORM
2022-09-23 16:03:04 M=1.1 HARDANGER NORWAY
2022-09-23 14:21:10 M=1.2 MID-NORWAY NORWAY
2022-09-23 13:58:38 M=1.6 TELEMARK-BUSKERUD NORWAY
2022-09-23 13:11:32 M=2.3 LAKE SAIMAA AREA FINLAND
NORSARs registrerte hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00