Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2022-05-19 22:02:40 M=2.9 SENJA FRACTURE ZONE
2022-05-19 21:26:19 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2022-05-19 15:20:54 M=1.4 ROGALAND NORWAY
2022-05-19 12:01:10 M=2.2 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2022-05-19 11:12:00 M=1.3 GAEVLEBORG REGION SWEDEN
2022-05-18 19:00:33 M=2.0 CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
2022-05-18 16:05:40 M=1.1 VAESTMANLAND REGION SWEDEN
2022-05-18 16:02:05 M=1.0 VAESTERNORRLAND SWEDEN
2022-05-18 15:31:07 M=2.0 SOGN-MOERE REGION NORWAY
2022-05-18 13:00:35 M=1.1 EASTERN GOETALAND SWEDEN
NORSARs registrerte hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00