Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2021-10-19 21:16:01 M=1.7 LAKE LADOGA-BOTHNIAN BAY FINLAND
2021-10-19 19:00:26 M=1.9 CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
2021-10-19 18:15:20 M=1.1 OSLO REGION NORWAY
2021-10-19 13:45:01 M=2.2 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2021-10-19 11:59:57 M=1.8 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2021-10-18 11:32:45 M=1.3 TELEMARK-BUSKERUD NORWAY
2021-10-17 22:36:59 M=3.6 SVALBARD\
2021-10-17 17:26:46 M=1.8 SOUTH-WESTERN NORRBOTTEN SWEDEN
2021-10-17 14:20:44 M=3.0 EASTERN PART OF WEST EUROPEAN PLATFORM
2021-10-17 12:00:00 M=1.2 NEW FRIESLAND SVALBARD
NORSARs registrerte hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00