Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-06-18 13:16:45 M=1.4 Vaestmanland Region\
2024-06-18 12:54:15 M=1.2 Oslo Region\
2024-06-18 12:43:25 M=1.6 Southern Bothnia\
2024-06-18 12:21:07 M=2.2 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2024-06-17 23:08:31 M=1.1 Oslo Region\
2024-06-17 19:02:20 M=1.6 Swedish-Finish Border Zone
2024-06-17 18:58:42 M=2.1 Telemark-Buskerud\
2024-06-17 14:34:04 M=1.1 Oslo Region\
2024-06-17 12:00:16 M=1.6 Kainuu Area\
2024-06-16 18:16:09 M=1.0 Northern Lapland\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00