Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-02-22 19:27:42 M=1.1 Oslo Region\
2024-02-22 19:01:21 M=2.1 Swedish-Finish Border Zone
2024-02-22 19:00:58 M=2.2 Central Norbotten\
2024-02-22 16:51:31 M=1.8 Northern North Sea
2024-02-22 16:15:38 M=1.2 Vaestmanland Region\
2024-02-22 15:02:14 M=1.7 South-Western Goetaland\
2024-02-22 14:55:36 M=1.8 Vaermland Region\
2024-02-22 12:17:38 M=1.4 Vaestmanland Region\
2024-02-22 11:54:57 M=1.8 Vaestmanland Region\
2024-02-22 11:13:50 M=2.2 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00