Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2022-08-06 16:10:35 M=2.1 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2022-08-06 16:08:12 M=2.1 CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
2022-08-06 09:33:56 M=1.4 HARDANGER NORWAY
2022-08-05 16:34:48 M=2.0 STORFJORDEN-HEER LAND SVALBARD
2022-08-05 09:22:40 M=2.3 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2022-08-05 09:04:00 M=1.8 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2022-08-04 21:03:49 M=1.6 NORDAUSTLANDET SVALBARD
2022-08-04 16:49:16 M=2.3 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2022-08-04 16:44:03 M=1.0 AGDER NORWAY
2022-08-04 15:14:04 M=1.1 SOGN-MOERE REGION NORWAY
NORSARs registrerte hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00