De fleste av NORSARs stasjoner, inngår det globale IMS-nettverket (International Monitoring System) for å overvåke eventuelle brudd på  CTBT-avtalen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) om forbud mot slike sprengninger.

NORSAR opererer seismiske stasjoner for å oppdage signaler (lydbølger som går gjennom jorda) fra naturlige  jordskjelv og eksplosjoner i jorda. Vi opererer en infralydstasjon for å oppdage lydbølger fra hendelser i atmosfæren som kan være eksplosjoner. Vi opererer radionuklide stasjon for å oppdage spesielle isotoper som fraktes i lufta.

For seismiske og infralyd stasjoner er det to typer stasjoner – en enkelt stasjon med ett instrument eller en stasjon med flere instrumenter spredt utover et område. En stasjon med en gruppe instrumenter kalles en array og vil ha overlegne egenskaper for å oppdage signaler og hvor signalene kommer fra i forhold til en enkeltstående stasjon. Instrumenter for registrering av lydbølger med seismometer eller mikrobarometer lese av fra 20 til 100 ganger per sekund, og avlesningene må ha en tidsbestemmelse som er bedre enn ett millisekund. Både mikrobarometere og seismometere som benyttes kan  registrere signaler med perioder som typisk er fra 0.04 til 100 sekunder.