I 2018 kan vi se filmen Skjelvet på kinolerret over hele Norge. Filmen handler om et stort jordskjelv som gjør stor skade i Oslo-området. Handlingen i filmen tar utgangspunkt i et reelt jordskjelv som rammet Oslofjordregionen 23. oktober 1904. Jordskjelvet er i ettertid blitt beregnet til 5,4 på Richters skala. Selv om jordskjelvets episenter befant seg mer enn 100 km fra Oslo, gjorde det store skader i byen.

Et slikt skjelv kan skje igjen. I så fall ville skadene og de samfunnsøkonomiske konsekvensene sannsynligvis bli større enn i 1904. Tettere og høyere bebyggelse, mer infrastruktur, samt gamle mursteinsbygg kan forsterke den ødeleggende effekten av jordskjelv. I tillegg har Oslo-området en geologi som kan gi forsterkningseffekter.

Folk ikke bør være bekymret; sannsynligheten for et større jordskjelv i Norge er liten. Likevel ønsker NORSAR å øke oppmerksomheten på jordskjelvaktivitet i Norge. Kunnskap og analyser gjør oss bedre i stand til å bygge sikre bygg og infrastruktur. Derfor er det satt i gang en oppdatering av jordskjelvkartet for Norge.

I løpet av 2017 ble det meldt inn 12 jordskjelv i Norge. Det er spesielt fire jordskjelv som peker seg ut: Lillomarka, Øygarden, Svalbard og Nordsjøen.

LILLOMARKA-SKJELVET
Søndag 29. oktober 2017 registrerte NORSAR et mindre jordskjelv i Lillomarka, i den sørlige delen av Nordmarka. Jordskjelvet hadde en styrke på 2,2, og ble registrert kl. 02.07 om natten. NORSAR mottok flere henvendelser og spørsmål om skjelvet. Tilbakemeldinger fra publikum tyder på at skjelvet ble følt i et stort område.

ØYGARD-SKJELVET
Bare uker senere, 7. november, var det igjen stor pågang på jordskjelvtelefonen. NORSAR registrerte et jordskjelv med styrke på 3,8 utenfor Øygarden. Dette er ett av de kraftigste i Norge på mange år. Siden skjelvet inntraff til havs føltes ikke rystelsene like store som om det ville vært på land, fordi intensiteten på bølgene avtar jo lenger bort man oppholder seg. Likevel kunne mange føle skjelvet på land.

SVALBARD-SKJELVET
Onsdag 31. mai 2017 registrerte NORSAR et større jordskjelv nær Hornsund på Svalbard. Skjelvet hadde styrke 4,7. Selv om episenteret var 150 km sør for Longyearbyen merket flere innbyggere skjelvet. NORSAR har stasjoner på Svalbard, og kunne derfor lokalisere skjelvet helt nøyaktig. Svalbard ligger nær Midthavsryggen og Storfjorden, som har hyppig jordskjelvaktivitet. Det gjør Svalbard utsatt for jordskjelv. Et av de senere års største jordskjelv fant sted nettopp i Storfjorden i 2008. Dette skjelvet hadde en styrke på 5,9.

NORDSJØ-SKJELVET
Fredag 30. juni 2017 registrerte NORSAR et jordskjelv med styrke 4,5 i Nordsjøen. Skjelvets episenter var kun 40 km unna Granefeltet i midten av Vikinggraben, og flere oljearbeidere kontaktet NORSAR om skjelvet. Den 300 km lange Vikinggraben er en del av den norske kontinentalsokkelen, og har høy jordskjelvaktivitet fordi det er en gammel oppsprekkingssone.

utsatte områder

Jordskjelvutsatte områder i Norge