Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Bardufoss

Infralydstasjonen i Bardufoss har kode IS37 i IMS (International Monitoring System) og er en array med 10 mikrobarometre spredt over et område med en diameter på 1.5 km

  • Type stasjon:Infralydarray (10 instrumenter). Registrerer lydbølger i atmosfæren.
  • Instrumenter:Mikrobarometre
  • Plassering:Bardufoss, Troms, 69.07 18.6, 78 m.o.h.
  • I drift siden:2013

Hvert enkelt instrument er tilkoblet et system med  rør som har en diameter på 18 meter, og 96 åpninger  ned mot bakken. Dette filtrerer vekk støy forårsaket av vind. Hvert av de 10 målepunkter er knyttet til er sentralt bygg med nedgravde strømkabler og fiberkabel for kommunikasjon. Hvert av punktene har en GPS mottager for tidssynkronisering.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00