Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Åknes

Den seismiske stasjonen på Åkneset har kode AKN og er en enkeltstående stasjon med ett seismometer.

  • Type stasjon:Seismisk enkeltstasjon. Overvåker den ustabile fjellsiden ved Åknes.
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometer
  • Plassering:Åknes, Møre og Romsdal, 62.18 7, 508 m.o.h.
  • I drift siden:2009

Seismometeret er installert i en grunn bunker og har egen GPS for tidssynkronisering. Stasjonen er med på overvåking av det ustabile fjellet på Åknes i Stranda kommune.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00