De fleste av NORSARs lyttestasjoner ligger i Norge, men NORSAR henter inn data helt fra Sydpolen til den daglige analysen, og data deles fritt innenfor et globalt seismisk nettverk. Sensorene NORSAR benytter er så følsomme at vi i Norge registrerer stort sett alle rystelser i verden med styrke over 4 på Richters skala.

En stor del av NORSARs virksomhet er rettet mot kunnskapsbasert metodeutvikling for å lokalisere presist samt å skille mellom naturlige rystelser (som eks. jordskjelv) og rystelser fra kjemiske eller kjernefysiske eksplosjoner. Kunnskapen anvendes til lokalisering av jordskjelv og eksplosjoner globalt.

NORSARs kompetanse omfatter også samfunnsnyttige risikoanalyser for jordskjelvutsatte områder. Analyser er utført for de forskjelligste deler av verden fra Amerika til Vietnam og fra Svalbard til Syd Afrika.

NORSAR holder videre kurs for myndigheter og næringsliv i jordskjelvutsatte deler av verden. For eksempel var NORSAR engasjert i et stort prosjekt for opplæring av ingeniører og akademia ved indiske eliteuniversiteter gjennom et bilateralt samarbeidsprosjekt (EQRisk; fra 2012 til 2015).

NORSAR var partner i International Centre for Geohazard (ICG) som var en av de første Centres of Excellence (CoE) i Norge og inkluderte Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.