Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Holsnøy

Stasjonen eies av Equinor, holdes i drift av NORSAR, og brukes til passiv monitorering av CO2-lagring offshore.

  • Type stasjon:Seismisk array (9 instrumenter)
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometre
  • Plassering:Holsnøy i Alver kommune i Vestland, 60.61 4.96, 398 m.o.h.
  • I drift siden:2020

Stasjonen har 9 målepunkter i området rundt det nedlagte Skjelanger fort på Holsnøy nordvest for Bergen. På hvert av punktene er det et seismometer, en enhet som omformer de analoge signalene fra seismometeret til digital form, og tilkoblingsbokser for data som sendes fra punktet. I tillegg er det en mottaker av tidssignaler fra GPS-systemet og et solcellepanel.

Om sommeren sender stasjonen kontinuerlige data til NORSARs datasenter på Kjeller. Derfra distribueres dataene videre til UiBs EIDA-node som gjør datene allment tilgjengelige. I vinterhalvåret gir solcellene for lite strøm til kontinuerlig dataoverføring, så kommunikasjonen til Kjeller slås på en time i døgnet for overføring av siste døgns data.

HNB5 Holsnøy

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00