Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Løten

Den seismiske stasjonen ved Løten på Hedmarken har kode NORES og er en eksperimentell array spredt over en diameter på 3 km.

  • Type stasjon:Seismisk array (9 instrumenter) + Infralydarray (9 instrumenter).
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometre, Mikrobarometre
  • Plassering:Løten, Hedmark, 60.74 11.54, 302 m.o.h.
  • I drift siden:1985

NORES kan ha maksimalt 25 seismometere og for tiden opereres 16 instrumenter. Stasjonen er spesielt god på å oppdage og lokalisere hendelser opp til 300 km. Men som alle andre stasjoner kan den oppdage signaler fra hele kloden. Instrumentene er tilkoblet et sentralt bygg strøm og fiberkabler i bakken. I det sentrale bygg er en GPS klokke som igjen sender tidssignaler ut til hvert av instrumentene for å sikre tidsangivelser som må være bedre enn ett millisekund. Stasjonen ble satt i drift i 1984, og ble sammen med AS72 – SPITS en modell for hvordan men skulle bygge seismiske array stasjoner.

 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00