Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Karasjok

Den seismiske stasjonen ved Karasjok har kode PS28 – ARCES i IMS og er en array med 25 seismometere spredt over en diameter på 3 km.

  • Type stasjon:Seismisk array (25 instrumenter) + Infralydarray (9 instrumenter).
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometre, Mikrobarometre
  • Plassering:Ved Karasjok, Finnmark, 69.53 25.51, 403 m.o.h.
  • I drift siden:1987

Stasjonen er spesielt god på å oppdage og lokalisere hendelser opp til 300 km. Men som alle andre stasjoner kan den oppdage signaler fra hele kloden. Teknisk er stasjonen spesiell ved at all installasjon er usynlig. Instrumentene er i svært grunne brønner dekket med mose. Grunne strøm og fiberkabler i bakken forbinder instrumentene med et sentralt bygg. I det sentrale bygg er 4 GPS klokker som styrer en atomklokke, som igjen sender tidssignaler ut til hvert av instrumentene for å sikre tidsangivelser som må være bedre enn ett millisekund.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00