Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Hornsund

Stasjonen, i nærheten av den polske forskningsstasjonen, inngår i EPOS (European Plate Observing System) og består av 5 instrumenter utplassert av NORSAR i 2022 sammen med ett polsk instrument fra 2007 .

  • Type stasjon:Seismisk array (5 + 1 instrumenter)
  • Instrumenter:3-komponent bredbåndsseismometre
  • Plassering:Hornsund, Sør-Spitsbergen, Svalbard, 77 15.53, 15 m.o.h.
  • I drift siden:2007

På hvert av de seks punktene er det et seismometer, en enhet som omformer de
analoge signalene fra seismometeret til digital form, og tilkoblingsbokser for strøm og data
som sendes fra punktet. I tillegg er det en mottaker av tidssignaler fra GPS-systemet.

 

HSPA4, Hornsund

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00