Maksimal styrke er i stor grad et «skjønn» basert på historikk fra det aktuelle området supplert med informasjon fra andre geologisk og seimotektonisk liknende områder. Det vi i dag antar som største mulige jordskjelv i Oslo-regionen er M=6.0 til M=6.5, med sterkt redusert sannsynlighet for M=6.5.

Uansett: Et fremtidig jordskjelv med uheldig lokasjon og grunt fokus kan påføre hovedstaden betydelige skader og store økonomiske tap!

Det er veldig viktig ikke å overfokusere på styrken! Minst like viktig er avstanden til skjelvet og dybden! Husk at jordskjelvsenteret lå 100 km syd for Oslo i 1904.