Generelt vil rystelsene forårsaket av et jordskjelv være kraftigere på overflaten enn under bakken og i underjordiske hulrom som tuneller. En tunell vil med andre ord normalt bli utsatt for mindre rystelser enn jordens overflate. Dess dypere hulrommet er, dess mer reduseres intensiteten i rystelsene.

For hulrom gjelder imidlertid i sterkere grad betydningen av avstanden til jordskjelvkilden. Ved et stort jordskjelv på en lang bruddsone vil også mindre sideforkastninger og sprekker «delta» med forskyvninger. Dette innebærer at selv om hovedforkastningen ikke bryter tunellen (da er det selvsagt kritisk!) så kan den aktivere mindre sideforkastninger og sprekker som kan true tunellens integritet.