Riften i Oslo-regionen ble til i Perm/Trias (for ca. 200-300 millioner år siden) med vulkanisme og tynnet skorpe og senere innsynkning. Resultatet er en graben-struktur med tykke sedimenter, tynn jordskorpe og mange store forkastninger.

Denne regionen har vært utsatt for minst tre store jordskjelv:

  • 1657: «Det søndenfjeldske». Estimert til M4.9; Hvaler regionen? Bare beskrivelser fra Escholt (1657) finnes.
  • 1759: Kattegat, estimert til M5.6. Sør for Oslo-riften. Skader på Jyllands kirker og i Bohuslän.
  • 1904: Oslofjordskjelvet beregnet til M5.4; Episenter i Hvaler/Koster regionen. Skader opp langs Oslofjorden. Mest kjent for skader og panikk i Oslo. Mulig ekstensjonsforkastning

I dag har vi regelmessig mindre skjelv, men det er vanskelig å skille disse fra hyppige sprenginger og menneskelig aktivitet. Det kan se ut som at det er relativt større konsentrasjon av jordskjelvaktivitet øst for Oslofjorden.