Filmen Skjelvet gir inntrykk av at NORSAR overvåker seismisiteten i Oslo-rift regionen med et tett nettverk av stasjoner. Dette er dessverre ikke tilfelle.

NORSAR har utplassert noen få nye stasjoner for slik overvåkning, men trenger mye mer ressurser for en mer detaljert overvåkning. Om overvåkningen av seismisitet i Oslofjord-regionen kan oppgraderes vil det gi grunnlaget for en fremtidig bedre forståelse av de pågående forskyvningene på kjente og ukjente forkastninger.

Planlagte stasjoner - Oslofjord

Planlagte seismiske installasjoner rundt Oslofjorden. Asker vil ikke bli installert foreløpig. NORES har vært i drift siden 1985.