Rystelser i jordskorpen forekommer over hele kloden. Også her i Norge. Bare i 2017 ble det registrert mer enn ti jordskjelv i og utenfor kysten av Norge, blant annet et skjelv i Nordsjøen med styrke 4,5. Høsten 2017 var det også et par små skjelv bare noen kilometer fra kontorene der NORSAR holder til utenfor Oslo. Hver gang det rister, blir det registrert av de digitale seismometrene til NORSAR. Signalene blir vurdert, analysert og videreformidlet. Basert på lokalisering, frekvens på etterskjelvene og hvor dypt nede episenteret var, kan vi danne oss et bilde av skjelvet.

Vi kan også si om skjelvet kan tenkes å være en kjernefysisk prøvesprengning. Dette vet vi fordi en prøvesprengning vil foregå ganske nær jordoverflaten, mens de fleste jordskjelv ligger på 10 til 200 kilometer nede i jorden. Men NORSAR merker ikke bare jordskjelv på måleapparatene. Etter et skjelv på styrke 2-2,5 i områder der det bor mange mennesker, øker pågangen til NORSAR kraftig. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at flere ringer og sender e-post for å spørre om hva som har skjedd. Når vi bare får én henvendelse om risting i et hus og når vi ikke ser noe på instrumentene, går vi ut fra at det var en lastebil som passerte eller vegarbeid i nærheten. Faren for et stort jordskjelv i Norge er lav. Det er ingen som sover med jordskjelv-bagen klar under senga slik man gjør i Tokyo eller San Fransisco. Men faren for jordskjelv i Oslo området er definitivt til stede.

Oslo ligger i det vi kaller en graben, en innsynking mellom to forkastninger i jordskorpen, som øker sannsynligheten for at det oppstår jordskjelv.I Oslo-graben er det potensial for jordskjelv med en styrke på over 5 på Richters skala. Det samme er tilfelle i Øygarden utenfor Bergen. Så store jordskjelv inntreffer sjelden i Norge. Men senest 29. november 2000 var det et jordskjelv i Strømstadområdet, som kunne føles over nesten hele Østlandet. Oslo-regionen er et jordskjelvområde.  Det forrige store skjelvet i Oslo var i 1904. Det målte 5,4 på Richters skala og medførte betydelige materielle skader. – Det er ingen grunn til at folk skal gå rundt å være bekymret. Sjansen for et nytt, stort skjelv i Oslo-området er tilstede, men vi har ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv til å si noe om når det vil skje. Det kan gå 10, 100 år, eller 1000 år.