Jorden beveger seg

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden som er av naturlig opprinnelse. Jordskjelvet forårsaker rystelser som forplanter seg utover gjennom bølger som varierer i styrke fra umerkelige til svært kraftige rystelser, der de sterkeste rystelsene kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur. Flere detaljer om hva som faktisk skjer under et jordskjelv finnes under Hva er et jordskjelv.

De ytterste lagene av jordkloden består av flere “plater”. De mest aktive jordskjelvområdene er et resultat av  bevegelsene til de store kontinentalplatene. Du kan lese mer om dette under Vår dynamiske klode.

Et jordskjelvs størrelse

Størrelsen (styrken) til et jordskjelv beskrives med et tall som kalles magnitude (andre ganger bruker man betegnelser som “styrke” eller “Richter-tall”). Finnes det en øvre og nedre grense for et jordskjelvs størrelse? Dette og flere andre spørsmål får du svar på under Størrelse.

Jordskjelvets størrelse

Katastrofer

Det som vises i mediene om jordskjelv er oftest knyttet til katatrofer. Det er da viktig å være klar over at jordskjelvrystelsene dempes over lange avstander, slik at jordskjelvkatastrofer typisk er en kombinasjon av et sterkt jordskjelv under eller nær ved et tett befolket område. Informasjon om de største jordskjelvene, samt hva man i dag kan gjøre for å begrense skadeomfanget finnes under Katastrofer.

Jordskjelv i Norge

Norge er det hvert år flere jordskjelv som er kraftige nok til at de blir merket av mennesker. Felles for disse er at de sjelden forårsaker materielle skader. Imidlertid har det forekommet noen relativt store jordskjelv i løpet av de siste par hundre årene som har gjort skade, og går vi enda lengre tilbake kan vi se sporene etter enda større skjelv. Mer om historiske jordskjelv hendelser finnes under Jordskjelv i Norge.