Det finnes rapporter som viser en sammenheng mellom utvinning av olje/gass og mindre jordskjelv. På global basis er det imidlertid svært få større jordskjelv som kan knyttes til oljeutvinning. Et eksempel fra Norge er Ekofisk: der har det vært to middels store jordskjelv (opp til styrke fire) de siste 20 årene, og disse ble senere relatert til oljeutvinningen. Ifølge oljedirektoratet var et av jordskjelvene som inntraff i Ekofisk-området en følge av at reservoaret var blitt klemt sammen (kompresjon). Disse spenningene ble utløst ved at injeksjonsvannet ved en feil lekket ut i leira over reservoaret, og skapte ustablitetet.

Områder som Ekofisk, Eldfisk og Valhall har krittreservoarer der havbunnen synker inn ettersom oljen utvinnes. Krittet klemmes sammen etterhvert, og leirlagene som ligger oppå reservoaret følger med. Denne kompresjonen resulterer ofte i mikroseismisitet.