Nei. Det er ofte jordskjelv i forbindelse med vulkanutbrudd, men dette er enten et resultat av utbruddet eller forårsaket av de samme kreftene som forårsaker utbruddet. Et jordskjelv i et ikke-vulkansk område vil aldri være årsak til en vulkan.