Jordskjelv blir registrert av et seismografisk nettverk. Hver seismisk stasjon måler den mekaniske grunnbevegelsen av de seismiske bølgene. Fra disse målingene kan forskere beregne hvor mye energi som blir utløst i et jordskjelv, som er en måte å bestemme skjelvets magnitude/styrke på.

Jordskjelv defineres med ulike parametere, de viktigste parametrene er episenter, dybde, fokalmekanisme, magnitude og intensitet. Magnitude er det mest vanlige målet på jordskjelvets størrelse. Det er et mål på utløst energi fra den seismiske kilden uavhengig av hendelsens sted og hvordan det føles.

Richterskala er et mål for jordskjelvets størrelse. Skalaen er basert på den registrerte maksimums-amplituden til grunnbevegelsen og avstanden mellom skjelvet og målestasjonen.  Richterskala er egnet for mindre jordskjelv opp til styrke 5.  Det finnes andre magnitudeskalaer for større jordskjelv.

Intensitet er et mål på skjelvet og skaden som er forårsaket av jordskjelvet. Intensitetsverdiene er derved stedsavhengige.