Det er ulike måter:

  1. En penn som skriver på et rullende papir.
  2. En lysstråle som lager spor på bevegende fotografisk film.
  3. Elektromagnetisk system som generer en strøm som blir registrert elektronisk eller digitalt og lagret digitalt.