Når et jordskjelv oppstår, generer det en bølgefront som brer seg ut fra jordskjelvets senter. Det er to bølgetyper som beveger seg utover med forskjellig hastighet. P-bølger og S-bølger (se detaljert beskrivelse nedenfor).

Jordskjelv blir observert med et nettverk av seismometre på jordens overflate og tiden for de ankommende bølgefasene må måles med stor nøyaktighet (ned til 1000-dels sekund). Dersom man har tre eller flere ankomsttider ved forskjellige stasjoner beregenes episenteret ved triangulering. Når man kjenner bølgenes hastighet kan denne tiden også brukes til å beregne avstand, dyp og nøyaktig tid for forkastningsbruddet.