Seismogram er registreringer langs en tidsakse produsert av seismografer, og brukes til å beregne beliggenhet og magnitude av et jordskjelv. De viser hvordan jordoverflaten beveger seg over tid. På et seismogram, er den horisontale aksen = tid (målt i sekunder) og vertikale aksen = grunnforskyvning (vanligvis målt i en metrisk enhet, f.eks. millimeter). Når det ikke er noe jordskjelv registrert vil seismogrammer kun vise en rett linje, bortsett fra små rystelser grunnet lokale forstyrrelser eller støy.