Intensitet er et kvalitativt mål på styrken til grunnens bevegelse på et bestemt sted, basert på observert skade og menneskelig fornemmelser av rystelsene på stedet. Den Modifiserte Mercalli Intensitetsskalaen (MMI) benyttes oftest i USA for å bestemme intensitet, mens i Europa og Norge blir tidligere den MSK Instensitetsskalaen (fra Medvedew, Sponheuer og Karnik) og i de senere år den Europeiske Makroseismisk Skala (EMS) mest brukt.

Før instrumenter kunne brukes for å bestemme et jordskjelvs størrelse var intensitet den naturlige og eneste beskrivelsen, og både MSK, EMS og MMI er 12-trinns skalaer gitt ved romertall I-XII. Intensitetsskalaene er subjektive og mindre presise enn magnitude skalaene, men er likevel fremdeles nyttige og mye brukt som beskrivelse av jordskjelv.