Et jordskjelv oppstår ved et plutselig brudd i jordskorpen. De tektoniske platene er i stadig bevegelse, der kantene til disse platene kan sette seg fast på grunn av friksjon. Når spenningen i platekantene overstiger friksjonen, brekker fjellet langs en forkastning og jordskjelvet sender ut energi i form av bølger gjennom jordskorpen. Dette forårsaker rystelsene som enkelte ganger også kan føles av mennesker eller ha ødeleggende effekt ved store jordskjelv.