Et jordskjelv er opphav til bølge energi som forplanter seg utover i jordskorpen. De ulike typene av energibølger rister grunnen på ulike måter, og forplanter seg gjennom jordskorpen med ulike hastigheter. Den raskeste bølgen, som ankommer først, blir kalt for P-bølge (primærbølge). P-bølgen eller trykkbølgen, trykker og utvider materialet i samme retning som den beveger seg i (tilsvarende lydbølger). S-bølgen (sekundærbølgen) har lavere hastighet enn P-bølgen og forplanter seg ved å riste grunnen opp og ned og frem og tilbake vinkelrett på utbredelsesretningen (tilsvarende rystelser på et stramt tau). Overflatebølgene følger jordens overflate og beveger seg langsomt med store rystelser.