Et jordskjelv kan fysisk ikke opptre i en dybde på 0 km-1 km (over jordoverflater). For at et jordskjelv skal finne sted må to blokker av jordskorpen glippe forbi hverandre. Grunnen til at det blir noen ganger rapporteres jordskjelv med dyp 0 km er:

Jordskjelvets lokalisering er prinsipielt usikker fordi de trianguleringsbaserte inversjonsprosessene er basert på forenklede hastighetsmodeller av jordskorpen. Dypet bestemmes best dersom man kan identifisere faseankomster av bølger som har tatt forskjellige baner gjennom jordskorpen. Svært ofte kan man ikke identifisere slike faser presist nok, og inversjonsprosessessene, som er basert på minimering av feiltider, legger skjelvet til overflaten (dyp = 0 km). Andre ganger kan dette være nesten riktig (grunne jordskjelv) eller helt riktig dersom det er eksplosjoner fra steinbrudd eller annen overflateaktivitet.