Forskjelv og etterskjelv er relative begrep, der forskjelv er jordskjelv som kommer før et større jordskjelv i samme område. Etterskjelv er mindre jordskjelv som forekommer etter et større jordskjelv (hovedskjelv) innenfor det samme området i timer, dager og uker etter hovedskjelvet. Aktiviteten til etterskjelvene er størst rett etter et hovedskjelv, og avtar gradvis med tiden.