En midlertidig reduksjon eller økning i seismisitet er en del av den normale svingningen i seismisk aktivitet. Større jordskjelv kan forekomme etter økt seismisk aktivitet i forkant, men en lokal økning i jordskjelvaktiviteten er langt fra noen sikker indikator for at et større jordskjelv er forestående.