I utgangspunktet ikke. Ingen har utvetydig dokumentert forutsigelse av et større jordskjelv før det har skjedd.

Skadebegrensning i dag baserer seg på statistiske beregninger for rystelser over tid, og bruken av disse for å lage regler for hvor mye bygninger skal tåle.