Nei, ikke i betydningen at dype sprekker plutselig dukker opp. Sprekker kan oppstå, men disse er ikke store. Jordskjelvene vi i dag opplever i Norge vil mest sannsynlig aldri forårsake forskyvninger på overflaten. Ved store jordskjelv kan sprekker i overflaten oppstå på grunn av forskyvninger/utglidninger og da oftest i skrånende terreng.