Jordskjelvaktiviteten (antall og styrke) for et gitt område har vist seg å være stabil over tid (målt over flere hundre år). Grunnet flere og bedre instrumenter kan vi i dag måle flere mindre jordskjelv enn før, men antall store jordskjelv har vært konstant så langt tilbake menneskets historie strekker seg. Som alle naturlige fenomen, vil aktiviteten selvfølgelig ha variasjoner innenfor en kortere tidsskala. Disse variasjonene vil virke større jo mindre område eller tidsperiode man ser på (svermer av jordskjelv i et mindre område er f.eks. ikke uvanlig).