Nei, kreftene som styrer jordskjelv blir ikke påvirket av natt/dag, årstider, eller vær og vind.