Ja. Man kan ikke entydig si at et større jordskjelv øker eller reduserer risikoen for et ødeleggende jordskjelv innenfor samme område. Det kan komme et nytt jordskjelv i morgen, eller det kan gå ti år til neste gang. Det samme var tilfelle før siste jordskjelv, og kommer til å være tilfelle om to uker.

Sannsynligheten for at et gitt sted på jorden skal rammes av et ødeleggende jordskjelv i løpet av en tidsperiode på noen uker er uansett liten, uansett hvor det er.

Imidlertid må man påregne at infrastruktur (veier, transportmidler, elektrisitetsforsyning, vann, osv.) kan være skadet eller ute av drift som følge av et større jordskjelv.