Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Velg stasjon

Velg dato


17. Dec 2018, Svalbard (GMT)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway

  • +47 63 80 59 00