Jordskjelvvakt

Tsunami på Grønland den 18. juni 2017

En tsunami som rammet Grønland den 18. juni 2017 ble forårsaket av et jordskred. Seismiske signaler fra jordskredet ble registrert i Norge.

Natten til søndag den 18. juni 2017 ble bygda Nuugaatsiaq på Grønlands vestkyst rammet av en kraftig flodbølge eller tsunami. Av de 101 personene som bodde i Nuugaatsiaq ble 78 evakuert og mange skadd. Fire personer - som bodde i et av husene som ble tatt av flodbølgen - er fortsatt savnet. Før tsunamien ble det registrert et lite jordskjelv på Grønland med styrke mellom 4 og 5. Kunne dette skjelvet ha forårsaket tsunamien? Vanligvis, når jordskjelv forårsaker tsunamier, er det en forutsetning at styrken på skjelvet er veldig stor – f.eks. over 8. Flodbølgene de siste 15 årene som har tatt flest menneskeliv – Sumatra i desember 2004 og Tohoku, Japan, i 2011 – ble forårsaket av jordskjelv med styrke over 9. Kunne et jordskjelv med styrke under 5 virkelig forårsake en tsunami?

Observasjoner dagen etter påviste et stort jordskred på et fjell ved Karrat Fjord der et fjellparti som var over 1000 m langt og  300 m høyt hadde falt i vannet. De seismiske utslagene som ble registrert er i samsvar med denne kilden – heller enn et vanlig tektonisk jordskjelv. Når man observerer et stort jordskjelv på en avstand av flere tusen kilometer (f.eks. https://www.jordskjelv.no/jordskjelv/meldinger/kraftig-jordskjelv-i-egeerhavet-den-12-juni-2017-article1513-851.html ) så ser man såkalte P-bølger, S-bølger og overflatebølger. Signalene som ble generert av hendelsen på Grønland natt til søndag er ganske annerledes. På store avstander ser vi kun langperiodiske overflatebølger. Disse ble veldig godt observert på de seismiske stasjonene på Svalbard (se bildet).

Langperiodiske overflatebølger registrert ved seismiske stasjoner på Svalbard fra et jordskred på Grønland den 18. juni 2017

NORSARs seismiske stasjon NOA i Hedmark er en såkalt array stasjon med instrumenter plassert ved 42 ulike målepunkter innen 80 km av hverandre. Overflatebølgene som forplanter seg over landet fra kilden på kysten av Grønland kommer til hvert av instrumentene med en liten tidsforsinkelse og vi anvender den tidsforskyvningen til å måle retningen bølgene kommer fra.

Seismiske overflatebølger i Hedmark fra jordskred-hendelsen på Grønland

Det kan ikke utelukkes fra de seismiske dataene registrert på store avstander at jordskredet er utløst av et mindre jordskjelv. Det kan godt hende at data fra seismiske stasjoner i nærheten av kildeområdet kan gi informasjon om mulige årsaker til jordskredet.

Fakta

Ca. 30 km nord for Nuugaatsiaq, Grønland

  • Dato/tid: 2017-06-18 01:39:24
  • Posisjon: 71.45, -53.91
  • Styrke: 4.8
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00