Jordskjelvvakt

Stor ildkule over Kolahalvøya 19. april 2014

En stor ildkule ble observert over den vestlige delen av Kolahalvøya 19. april 2014, kl. 00:14 norsk tid. Rapporter om visuelle observasjoner kommer fra både Norge, Russland og Finland. Se videopptak fra Russland via nettsidene til norskmeteornettverk.no.

Lavfrekvente lydbølger fra denne ildkulen ble observert på flere infralydstasjoner i Norge, Sverige og Finland. Figurene under viser observasjonene på NORSARs infralydstasjon i Bardufoss, samt retningen disse signalene kom fra. Ved krysspeiling av observasjonene på flere stasjoner i området, ble kilden (en antatt metoritteksplosjon) anslått til den vestlige delen av Kolahalvøya (se kart under).

Data fra stasjonene KIR (Kiruna), JAM (Jämtön) og SDK (Sodankylä) er gjort tilgjengelig av Institutet för rymdfysik (IRF) i Sverige.

Bølgeformer fra infralyd stasjon

FK plot

Kart

Fakta

Nordvest-Russland/Kola

  • Dato/tid: 2014-04-19 00:14:00
  • Posisjon: 68.5, 31
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00