Jordskjelvvakt

Rystelser i Østfold 28. april 2015

Forskningsinstituttet NORSAR har mottatt en del forespørsler angående følte rystelser i Østfold om ettermiddagen tirsdag 28. april 2015.

Observasjonene er beskrevet i denne artikkelen i Fredrikstad Blad.

Det har ikke blitt observert signaler på våre seismiske instrumenter, men vår infralydstasjon på Løten i Hedmark viser tydelige utslag. Infralyd er lavfrekvente lydbølger i frekvensområdet under 20 Hz, og er normalt sett ikke hørbart for mennesker.

Den øverste figuren viser signalene på de 9 mikrobarografene som utgjør NORES stasjonen, og vi kan tydelig se fire forskjellige signalpakker.

Figuren i midten viser retningen fra NORES til kilden, og vi kan se at signalene kommer med lydhastighet på 333 meter per sekund fra sør.

Den nederste figuren viser retningen fra NORES-stasjonen, og vi ser at denne passerer over Østfold der rystelsene ble følt.

Vi har ikke informasjon om kilden til disse signalene. Infralydsignaler fra en hendelse i Østfold vil bruke cirka 10 minutter på å nå NORES stasjonen.

Infralyd signaler fra Noress

Nores fk plot

Retning på infralyd-signaler

Fakta

Sørlige del av Østfold

  • Dato/tid: 2015-04-28 14:46:00
  • Posisjon: 59.1, 10.9
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00