Jordskjelvvakt

Nytt jordskjelv med styrke 2.6 sørvest for Florø

En dag etter et jordskjelv med styrke 3.8 utenfor Øygarden gikk i dag et nytt jordskjelv med styrke 2.6 sørvest for Florø.

Jordskjelvets episenter ligger rundt 100 km nord for gårsdagens hendelse, og det er sannsynlig at også det siste skjelvet skyldtes forskyvninger på Øygarden forkastningen eller på en av dens sideforkastninger. Øygarden forkastningssone omfatter kystparallelle forkastnings-segmenter med sprang opp mot 1 km, og denne sonen avgrenser sokkelen fra fastlandet langs Vestlandet, og den har sin nordlige ende vest av Florø. (Se også http://jgs.lyellcollection.org/content/jgs/162/4/675/F6.large.jpg).

Jordskjelvskart, Vestlandet

Området vest for Florø er karakterisert med hyppig seismisitet. Et jordskjelv med styrke 1.8 ble registrert 11 Oktober 2016 som befant seg rundt 10 km nord fra i dags episenteret.

Figuren under viser registreringene på NORSARs seismiske stasjoner på Åknes, Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

Jordskjelvsignaler 8/11-17

Fakta

  • Dato/tid: 2017-11-08 09:41:48
  • Posisjon: 61.48, 4.617
  • Styrke: 2.6
  • Dybde: 20 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00