Jordskjelvvakt

Meteor over Innlandet, 16. oktober 2020

NORSARs seismiske- og infralydstasjoner i Innlandet registrerte klokken 05:40 om morgenen den 16. oktober 2020 tydelige signaler fra en meteor som kom inn over området.

NORSARs seismiske- og infralydstasjoner i Innlandet registrerte klokken 05:40 om morgenen den 16. oktober 2020 tydelige signaler fra en meteor som kom inn over området. Figuren under viser observasjoner på NORSARs infralydstasjon på Løten.
Krysspeilinger fra våre stasjoner indikerer at lydsignalene oppstå da meteoren kom inn i atmosfæren i området vest-sørvest for Lillehammer.

NORSAR har mottatt telefoner fra Ringsaker og Brumunddal der det har blitt meldt om drønn og kraftige lysglimt.

Mer informasjon om denne meteoren finnes under hjemmesiden til Norsk Meteorittnettverk.

Meteorsignal NORES infralyd

Fakta

Vest-sørvest for Lillehammer

  • Dato/tid: 2020-10-16 05:40:00
  • Posisjon: 61, 9.9
  • Dybde: -30 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00