Jordskjelvvakt

Meteor observert over deler av Østlandet natt til 25. juli

Flere av NORSARs stasjoner registrerte meteoren som buldret og lyste opp deler av Østlandet natt til søndag 25. juli.

Mellom klokken 01.10 og 01.15 registrerte flere av NORSARs stasjoner signaler som meteorens bulder ga fra seg. Basert på observasjonene kan vi med stor sannsynlighet si at meteoren brøt lydmuren i dette tidsrommet. Som figuren under viser, så buldret det godt og det er gitt tydelige signaler både på seismiske og infralydsensorer.

Seismiske og infralyd registreringer

Figuren viser når lydbølgene traff de ulike stasjonene og med hvilken kraft. I denne figuren vises utslagene på NORSARs seismiske stasjoner området rundt Oslofjorden og Kongsberg, samt på infralydstasjonen i Løten (nederst).

– Våre foreløpige analyser estimerer lokasjonen til å være over skogsområdet mellom Lier og Modum, markert grønt i kartet under. Vi vil oppdatere denne informasjonen når vi har fått foretatt mer nøyaktige analyser, sier Anne S. Lycke, administrerende direktør i NORSAR

Meteorsmell og stasjoner

 

 

Om NORSAR

Stiftelsen NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner, og har mer enn 35 års erfaring i metodeutvikling for overvåkning av prøvesprengninger, avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter.

NORSAR er oppnevnt som nasjonalt datasenter (NDC) for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen, og har seismiske stasjoner utplassert i Hedmark, Karasjok, Adventdalen på Svalbard, og på Jan Mayen, samt en målestasjon for radioaktivitet på Platåberget på Svalbard, og en infralydstasjon i Bardufoss. Globalt består dette nettverket av 321 målestasjoner i 89 land. Nettverket fanger opp rystelser over hele verden.

 

Fakta

Mellom Lier og Åmot

  • Dato/tid: 2021-07-25 01:09:28
  • Posisjon: 59.9, 10.2
  • Dybde: 0 km (usikkert)

Bildetekst høyrejustert bilde

Tekst tekst tekst

 

 

 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00