Jordskjelvvakt

Magnitude 3.3 jordskjelv utenfor Voss

Mange har følt rystelser i regionen. Skjelvet hadde en styrke på 3.3

NORSAR har registrert signaler fra et jordskjelv som fant sted omtrent 20 kilometer øst for Voss. Hendelsen er foreløpig beregnet til å ha en styrke på 3.3. Flere personer har kontaktet oss for å rapportere at de har kjent jordskjelvet. Det har ikke kommet meldinger om at skjelvet har forårsaket noen skader.

Tidligere jordskjelv i samme område og omtrent samme styrke var i mars 2012. Bildet under viser avlesningen av jordkjelvsignalet på flere av NORSARs stasjoner.

Voss_29042024

Bildet under viser jordskjelv i samme region for det siste 20 årene. Dagens jordskjelv er markert med en gul stjerne.

Voss_29042024_historikk

 

Bildene under viser kart over forksatninger (NGU) i området (dagens jordskjelv markert i gult) og satelittbildet av terrenget markert med hvit rektangel i forkastningbildet. Legg merke til linjære strukturer i sørvest-nordøst retning.

Voss_29042024_forkasninger

 

Voss_29042024_forkastning_terreng

 

Hvis du følte dette jordskjelvet, kan du melde dine observasjoner i spørreskjemaet på hjemmesiden til Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk.

Fakta

Ca. 20 km øst fra Voss

  • Dato/tid: 2024-04-29 04:21:17
  • Posisjon: 60.7, 6.8
  • Styrke: 3.3
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00