Jordskjelvvakt

Lokaliseringen av Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning 6. januar 2016

Det seismologiske observatoriet NORSAR på Kjeller har kunnet beregne nøyaktig hvor den underjordiske kjernefysiske prøvesprengningen i Nord-Korea fant sted. Dette kan ha betydning for forståelsen av hva slags sprengning som ble foretatt.

- Dataene vi har hentet inn fra det verdensomspennende nettverket av seismiske stasjoner viser hvor prøvesprengningen fant sted. Sprengningen ble foretatt i det samme fjellmassivet som tidligere, men denne gangen tre hundre meter lengre opp i fjellområdet, sier NORSARs CEO Anne Lycke.

Nord Korea test site

- Denne eksplosjonen er i samme størrelseskategori og likner - både i størrelse og signatur på seismogrammet - på de andre sprengningene Nord-Korea har foretatt, sier Lycke.

Fra de seismiske dataene kan vi se at dette var en kjernefysisk sprengning. Hvorvidt det var en hydrogenbombe kan vi ikke si noe om nå. Eventuelle framtidige observasjoner av radioaktiv lekkasje til atmosfæren kan bidra til svar på dette spørsmålet.

Hva viser den nye informasjonen

 • Sprengningen har foregått lengre inn i selve fjellet
 • Det er mer fjell over selve sprengningen enn tidligere
 • Det er derfor mindre sjanse for at radioaktive stoffer lekker ut fra fjellet
 • Uten lekkasjer blir det vanskeligere for allmennheten å kunne vurdere hva slags type bombe dette er.
 • Likevel er det muligheter for at radioaktive edelgasser kan lekke gjennom fra sprengningen.
 • Det kan gå lang tid, kanskje opp til 60 dager, før gassene fra en eventuell lekkasje treffer radionukleide stasjoner i nærheten. De nærmeste stasjonene ligger i Sør-Korea, Japan, Kina og østlige Russland.

NORSAR anslår sprengkraften til å være ca. 10 kilotonn TNT. Dette er en størrelsesorden som er sammenlignbar med bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Observasjoner

Hendelsen er målt av NORSAR til styrke 4.9 på Richters skala. Til sammenlikning hadde den forrige nordkoreanske prøvesprengningen, som fant sted den 12. februar 2013, en styrke på 5.0. Den første nordkoreanske prøvesprengningen den 9. oktober 2006 hadde en styrke på 4.2. Hendelsen er lokalisert til 41.28N, 129.07E som er innenfor det kjente området for de tidligere kjernefysiske sprengningene i Nord-Korea. Dette er en avstand på ca.7360 km fra NORSARs seismiske målestasjon i Hedmark. De seismiske signalene bruker i underkant av 11 minutter på å forplante seg over denne avstanden, og observasjonene svarer til at hendelsen fant sted kl. 02:30 norsk tid.

Figuren under viser, i samme skala, registreringene på NORSARs målestasjon i Hedmark for hendelsene i 2006, 2009, 2013 og 2016. Richtertallene (mb) er basert på NORSARs egne registreringer, og sprengstyrkene er anslått i kilotonn TNT.

Registreringer fra NOA array

OM NORSAR

NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner, og har mer enn 45 års erfaring i metodeutvikling for overvåkning av prøvesprengninger, avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter.

NORSAR er oppnevnt som norsk nasjonalt datasenter (NDC) for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen, og har seismiske stasjoner utplassert i Hedmark, Karasjok, Adventdalen på Svalbard, og på Jan Mayen, samt en målestasjon for radioaktivitet på Platåberget på Svalbard, og en infralydstasjon i Bardufoss. Globalt består dette nettverket av 321 målestasjoner i 89 land. Det innebærer at man ikke kan foreta en prøvesprengning noe sted i verden uten å bli oppdaget.

Fakta

Nord-Korea

 • Dato/tid: 2016-01-06 02:30:00
 • Posisjon: 41.28, 129.07
 • Styrke: 4.9
 • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00