Jordskjelvvakt

Kraftige jordskjelv i det nordlige Afghanistan.

Fire kraftige jordskjelv innenfor en time

Flere kraftige jordskjelv rammet det nordlige Afghanistan den 7. oktober 2023. Fire jordskjelv med styrke henholdsvis 6.3, 5.5, 6.3 og 5.9 ble observert mellom kl. 06:40 og 07:40 UTC tid. Dvs. mellom kl. 11:20 og 12:20 lokal tid i Afghanistan. Som vist på figuren under ble sterke signaler observert på NORSARs stasjoner nær Karasjok, på Løten og på Svalbard.  Det første signalet fra hvert av de fire jordskjelvene er markert E1, E2, E3 og E4 på figuren. Det er registrert flere etterskjelv av mindre stryke og det kan forventes flere. Et nytt jordskjelv med styrke 6.3 skjedde den 11. oktober.

 

 

Jordskjelv i Afghanistan

Jordskjelvene skjedde nær byen Herat og  pr. 11. oktober er det rapportert over to tusen omkomne.  Dette området, nær fjellkjeden Hindu Kush, er meget utsatt for jordskjelv. For eksempel krevde et skjelv med styrke 7.3 over 1500 menneskeliv i 1997.

Bildet under viser at jordskjelvene skjedde i en seismisk aktiv region med en system av forkastninger innenfor den eurasiske tektoniske platen (Hindu Kush). Den indiske platen beveger seg i retning den eurasiske platen. Vi ser derfor ofte jordskjelv knyttet til kompresjon av platene i forkastningssoner. De røde symbolene på kartet viser lokaliseringer av jordskjelv mer styrke større enn 5 siden 7. oktober 2023. 

kart

 

Fakta

40 km nordvest for Herat

  • Dato/tid: 2023-10-07 08:41:03
  • Posisjon: 34.61, 61.924
  • Styrke: 6.3
  • Dybde: 14 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00