Jordskjelvvakt

Kraftig prøvesprengning i Nord-Korea 3. september 2017

NORSAR registrerte 3. september 2017 signaler fra en kraftig underjordisk kjernefysisk prøvesprengning i Nord-Korea.

NORSAR registrerte 3. september 2017 signaler fra en underjordisk prøvesprengning på Nord-Koreas testområde i Punggye-ri nordøst i landet. NORSAR har anslått sprengstyrken til ca. 120 kilotonn TNT, basert på en registrert seismisk styrke på 5.8.

Til sammenligning var sprengstyrken på atombomben over Hiroshima 6. august 1945 på ca. 15 kilotonn TNT, mens styrken på bomben over Nagasaki tre dager senere var ca. 20 kilotonn TNT.

Array-beam fra DPRK-sprengningene på NORSAR-arrayen

Figuren over viser nederst den seismiske registreringen av den siste prøvesprengningen i Nord-Korea på NORSARs stasjon i Hedmark. De fem øverste seismogrammene er fra de tidligere nordkoreanske prøvesprengningene, foretatt i 2006, 2009, 2013 og 2016 (to sprengninger i 2016). Som det framgår av denne figuren, er dagens prøvesprengning den klart sterkeste så langt.

Prøvesprengningsfeltet I Nord-Korea befinner seg på en avstand av 7360 km fra NORSARs seismiske stasjon i Hedmark. Gitt tiden for registreringen i Norge og at de seismiske bølgene bruker omtrent 11 minutter på strekningen gjennom jordas indre fra Nord-Korea til Norge, kan vi slå fast at den underjordiske kjernefysiske prøven fant sted kl. 05:30 norsk tid søndag morgen.

Figuren nedenfor viser posisjonen innenfor prøvesprengningsområdet i Nord-Korea for de fem foregående testene. Sprengningene utføres i tunnelsystemet inne i fjellet. Det mest sannsynlige området for den nye testen er indikert i figuren. Noe mer arbeid trengs for å estimere en presis posisjon.

Norrd Korea test site

Nord- Korea hevder at det var en hydrogenbombe som ble sprengt; tilsvarende ble påstått for noen av de tidligere sprengningene. Det er ikke mulig fra seismiske data alene å skille mellom en fisjonsbombe og en fusjonsbombe (hydrogenbombe), men generelt kan det sies at troverdigheten av en slik påstand øker med styrken på eksplosjonen.  En mulig lekkasje av radioaktivt materiale (i form av gass eller partikler) kan registreres senere, og det kan i så fall kanskje bli mulig å si noe om typen av bombe. Slike data kan bli tilgjengelige innen noen uker, gitt at det allerede har vært eller blir en lekkasje fra sprengningen.

Prøvestansavtaleorganisasjonen i Wien (CTBTO) har sendt ut en pressemelding etter registreringen av seismiske signaler fra Nord-Korea i dag. Les pressemeldingen her.

 

Fakta

Nord-Koreas testområde i Punggye-ri.

  • Dato/tid: 2017-09-03 05:30:00
  • Posisjon: 41.299, 129.08
  • Styrke: 5.8
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00