Jordskjelvvakt

Kraftig jordskjelv ved Sumatra 11. april 2012.

NORSAR registrerte onsdag 11. april 2012 signaler fra et kraftig jordskjelv i havet vest for Sumatra.

Jordskjelvet er på våre stasjoner på Hedmark og i Karasjok målt til 8.6 på Richter’s skala. Jordskjelvet har sitt senter i havområdet ca. 300 km vest for nordlige del av Sumatra. I forhold til det katastrofale skjelvet i desember 2004, utløste dette skjelvet fem ganger mindre energi. Et annet skjelv med styrke 8.2 ble registrert 2 timer seinere, ca. 400 km vest for Sumatra. Jordskjelvene har sine sentre på den indisk-australske kontinentalplate. Mekanismen for skjelvene tyder på overveiende horisontal bevegelse, noe som gjør at faren for utløsning av en alvorlig tsunami er mindre enn om det hadde vært vertikale bevegelser. NORSAR har registrert en rekke mindre etterskjelv i området.

Figuren under viser registreringene på NORSARs målestasjon ved Rena i Hedmark.

Plot Norsar-data

Langperiodiske data fra stasjonen kan sees på NORSARs nettsider.

United States Geological Survey (USGS) har egne nettsider for det første jordskjelvet med styrke 8,6 og det andre med styrke 8,2

Fakta

Vest for Sumatra

  • Dato/tid: 2012-04-11 10:38:38
  • Posisjon: 2.31, 93.06
  • Styrke: 8.6
  • Dybde: 22.9 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00