Jordskjelvvakt

Kraftig jordskjelv ved Jan Mayen

Jordskjelvet er lokalisert på den Atlantiske midthavsryggen ca. 100 km nordvest av Jan Mayen.

Det er et av de kraftigste skjelv i nyere tid i dette området, men skjelv av tilsvarende styrke har tidligere blitt observert langs midthavsryggen. Jordskjelvet ble kraftig merket på Jan Mayen, og noen materielle skader og lokale ras er meldt. Seismiske signaler har blitt observert over hele verden. Flere etterskjelv er observert og forventes.

Figuren under viser registreringene på noen av NORSARs målestasjoner.

Registreringer på Norsars stasjoner

Fakta

Ca. 100 km nordvest for Jan Mayen

  • Dato/tid: 2012-08-30 15:43:00
  • Posisjon: 71.52, -10.61
  • Styrke: 6.6
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00